Her kan det komme næringsbygg

Har du planer om å utvikle en næringseiendom i Sola, finnes det ledig tomt like ved Stavanger lufthavn Sola.