- Uten denne investeringen hadde det ikke vært noen gård å overta om noen år

Av

Bonde Arne Joa investerte i nytt bygg for å sikre drift på gården også i fremtiden.