– Vi ble spurt av kommunen om vi kunne dra i gang leksehjelp, og det vil vi gjerne gjøre, forteller leder Torfinn Bøe Henriksen i Sola Røde Kors.

Foreningen er nå på jakt etter frivillige som kan bidra, og de trenger ikke kunne skolepensum på fingrene.

– Det viktigste er at vi får tak i folk som kan tilrettelegge slik at det blir en god kultur og et godt miljø for å gjøre lekser. De frivillige trenger ikke sitte med fasitsvarene, men hjelpe til så godt de kan, sier han.

God nytte av å gjøre lekser sammen

Det er ungdom selv som har ønsket tilbudet. Bianca Bysheim Voll går siste året på Vågen videregående og har god nytte av tilbudet de har der som kalles «studieverksted».

– Jeg hadde aldri klart R-matten uten dette tilbudet. Her samles elever for å gjøre lekser, og det er for alle matteelever. Det er også leksehjelp for språkfag, så det er veldig nyttig, forteller hun.

Som en del av Ung kultur i Sola, Ukis, erfarer Bianca at leksehjelp er et etterspurt tilbud fra solaungdom.

– Dette er noe som er kommet frem og noe ungdom sier de ønsker. Det er kjempefint at vi får til noe slikt her i Sola, mener hun.

Nyttig studieteknikk

Tilbudet skal starte opp er for elever i ungdomsskole og videregående skole, og det er for alle uansett hvilke fag de har på skolen.

– Vi vil skape en god kultur for lekser der man kan få hjelp, både av de frivillige, men også av andre elever, sier Bianca.

Torfinn Bøe Henriksen håper pensjonerte lærere melder seg til tjeneste, men også andre som har lyst til å bidra med veiledning og fasilitering.

– Det handler om å få inn studieteknikk og lage et miljø der elevene kan jobbe strukturert med lekser. Det er ikke slik at de frivillige må kunne alle type fag og pensum, understreker han.

Lavterskeltilbud

Planen er å tilby leksehjelp hver tirsdag i perioden 15 til 17 i kafeen på kulturhuset. Da kan en jobbe med lekser, gjøre seg ferdig og ha resten av dagen på å gjøre annet. Her kan alle som vil komme.

– Som alt vi driver med er det et lavterskeltilbud, og det er selvsagt gratis. Det er bare å møte opp, sier Bøe Henriksen.

Dersom det blir behov for det vil de også vurdere å utvide tilbudet og få til et tilsvarende tilbud i Tananger.

– Men enn så lenge starter vi her der det er flest folk, og det er lett å samles på kulturhuset, sier Bianca Bysheim Voll.

Torfinn Bøe Henriksen forteller at det blir et informasjonsmøte om tilbudet i kulturhuset 29. november.

– Jeg håper det er mange som kan tenke seg å bidra. Alle har jo hatt lekser og studert noe i sin tid, og det viktigste er å skape en kultur og et miljø for lekser, sier han.

Her kan du se mer om Røde Kors sitt leksehjelptilbud: