– I flere år har sørabygda hatt felles tog, men to feiringer. En på Håland og en på Dysjaland. Antall elever på skolene er synkende og det oppleves ikke samlende å ha to feiringer i en liten bygd. Flere familier har også elever på begge skolene siden noen er på barneskolen og noen på ungdomsskolen, skriver Siri Jordbrekk på vegne av 17. mai-komiteen i sørabygda.

Hun ber nå utvalg for oppvekst og kultur om penger til å starte en ny tradisjon i sør, nemlig en felles 17. mai-feiring. Den innebærer at begge skolene samles.

– For å få plass til alle har vi sett på ulike løsninger både med tanke på hvor feiring skal være og hvordan det skal løses. Idrettsplassen på Havdur har vært et alternativ, og Dysjalandhallen et annet alternativ. Vi har nå landet på å jobbe videre med Dysjalandhallen og tilhørende uterom på skolen, opplyser Jordbrekk.

Vil endre togruten

Ifølge henne har det også vært diskusjon rundt selve togruten. Den har i mange år startet ved Hålandsmarka barnehage, videre Eikebergvegen der traktorene etter hvert har koblet seg på, før toget vandrer videre mot Dysjaland skule.

17. mai komiteen bestemte seg for at de fra i år skulle sjekke ut mulighetene for å endre togrute, samt lage felles feiring. På bakgrunn av dette ble det i fjor høst utført en spørreundersøkelse.

– Her fikk vi flertall for både felles feiring og endring av togrute. 270 personer svarte på undersøkelsen. Nå har komiteen landet at vi ønsker å lage felles feiring, sier Siri Jordbrekk.

For å få plass til alle har de behov for å søke om oppstartsmidler slik at en praktisk kan gjennomføre feiringen. Komiteen ber om et tilskudd på 20.000 kroner for å komme i gang.

– Dette er et samskapingsprosjekt for bygda som vi forventer vil bli en god tradisjon i årene fremover, skriver Siri Jordbrekk.

Utvalget møtes torsdag kveld og skal da behandle søknaden.