Sola kulturhus inviterer nå til et lite kurs i tegnspråk med Jorunn Liland, som er en mulighet for alle å lære mer om tegnspråk. Alle er velkommen på biblioteket på Sola kulturhus lørdag.

På Sola biblioteket har vi fått snakket med Kari Kolnes (40) om lørdagens kurs.

– Hva går dette opplegget ut på?

– Jorunn Liland driver Tegnhuset der hun forteller om tegnspråk. Tegnspråk er jo et minoritetsspråk og også et offisielt språk i Norge, og da har vi invitert henne hit for først og fremst ha en workshop, eller en time med lek der man bruker tegn og lærer noen tegn som man bruker aktivt. Det blir også et foredrag som forteller litt mer om hva tegnspråk er og Jorunn sin vei inn i tegnspråket.

– Det skal være flere opplegg i høst, hva går de ut på?

– Jo, det handler om at vi skal ha aktiviteter for de minste barna hver lørdag framover fra høsten av. Så det blir alt fra filmvisninger, lesestunder med forskjellige inngangsvinkler, hobbyaktiviteter, teaterarrangementer, eller innslag fra kulturskolen. Vi vil folk skal vite at man kan komme til biblioteket hver lørdag og det vil alltid skje noe som er tilrettelagt for de minste barna, sier Kolnes.

– Hvem er målgruppen for alle disse arrangementene?

– Målgruppen for tegnspråkkurset er jo for alle, både voksne og barn, men selve foredraget som starter en time etterpå, klokken 13, er mest for voksne og de som er mest interessert i tegnspråk. Når det gjelder lørdagene som kommer framover i høsten er det vel dem mellom 0 til 6 år som er er hovedmålgruppen.