Vi følger alle med på utviklingen rundt Transportkorridor Vest, bussveien, og kryssløsninger ved kontinentalveien og Hagakrossen. Nå nærmer dette seg et avgjørende øyeblikk ved neste møte i styringsgruppen 16. desember.

Beslutningene her påvirker i høyeste grad Solas og ikke minst Tanangers innbyggere, og befolkningsutviklingen og utbyggingen av Myklebust og Jåsund.

Uansett ulike syn på bompenger ønsker alle at det som er innbetalt og innbetales av våre bilister skal komme vår befolkning til gode.

Hvis nærmere to milliarder skal spares i prosjektet, blir det ikke mye igjen til Sola. TKV kan ende opp som en skygge av det som var tenkt. TKV og bussvei-armen til flyplassen er de to store prosjektene som Sola kommune får igjen av å være med i Bymiljøpakken, der vi som alle andre er med å betale bompenger.

Vi har tidligere uttrykt bekymring for bussveiarmen til flyplassen, siden den står så langt nede på lista. Plutselig er «kassen» tom, og så blir det ikke noe av dette prosjektet likevel. Vi kan i verste fall ende opp med «svarte-per». Da vil Sola kommune få veldig lite igjen for bymiljøpakken.

Resultatet av betydelige nedskjæringer og nedskaleringer i prosjektet kan også føre til at det heller ikke blir gjort noe med vei og bru nord for Hagakrossen. Det tenkes da at tungtrafikken som kommer fra havna og skal nordover til Haugesund/Bergen skal kjøre Solasplitten, motorveien, og så videre nordover på E39. En kan jo gjøre seg opp noen tanker om lastebiler virkelig vil ta denne sløyfa eller om de tar korteste vei, og da på et dårligere veinett.

De endrede planene skal komme til politisk behandling som endring av reguleringsplaner. Men da er mye fastlagt, og vi vet at det er i arbeidet som nå skjer at føringene legges. Prøver vi å gjøre vesentlige endringer når reguleringsplanen kommer på bordet blir det lett møtt med innsigelse fra vegvesenet, eller at "det er ikke penger til det".

Den siste utviklingen har vært bekymringsfull. Nå må alt gjøres for å hindre de veldige reduksjonene som er på gang vedr TKV i Sola. Det må skje raskt, for det er nå «slaget står». Vår ordfører er kommunens representant i styringsgruppen,

vi oppfordrer ham og støtter ham i å gjøre hva han kan for å stanse denne utviklingen. Han behøver hele den politiske bredde bak seg i dette!