Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal politikerne si ja eller nei til disse leilighetene på Røyneberg

Artikkelen er over 1 år gammel

Utbygger ville ha 18 leiligheter, men kommunen og politikerne mente bygget ble for høyt. Nå skal saken opp til andregangsbehandling i utvalg for plan og miljø.

BOLIG: I Hellevegen på Røyneberg planlegges det nye leiligheter, og planen skal opp til andregangsbehandling neste uke hos utvalg for plan og miljø. Utbygger ville ha 18 leiligheter, der åtte av dem er små.

Da saken var til behandling for første gang i fjor ble planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det kom inn elleve merknader, og flere av dem var fra naboer som mente leilighetsbygget ville bli for ruvende. Kommunedirektøren var enig i at bygget var for høyt, og mente at det burde reduseres fra fem til fire etasjer og i tillegg deles i to bygninger. Et flertall av politikerne sa i august klart fra at bygget må reduseres med en etasje.

Kommunedirektøren foreslår, på bakgrunn av innspillene fra naboene, at antall etasjer reduseres fra fem til fire og at bygget deles i to volum. Det vil være det beste for både naboene og de nye beboerne, mener kommunedirektøren.

Les også

Rådmannen ber politikerne bestemme antall etasjer i dette bygget, fordi de ikke blir enig med utbygger

Reguleringsarbeidet for planområdet startet første gang i 2007. Etter høringsrunden i fjor sommer kom det inn 11 merknader, i hovedsak fra naboer som mener prosjektet bør reduseres og tilpasses til eksisterende eneboligstruktur. Utbygger ville likevel holde på forslaget om å bygge 19 leiligheter i ett leilighetsbygg. Kommunedirektøren forslag om å redusere med en etasje og dele bygget i to volum innebærer en reduksjon fra 19 til maks 15 leiligheter.

Samtidig påpeker kommunedirektøren at antall små leiligheter under 50 kvadrat var for mange. Utbygger og kommuneadministrasjonen ble ikke enige om antall leiligheter, og saken ble derfor fremmet for politikerne for å få en prinsippavgjørelse. Dermed ble høyden på leilighetsbygget redusert med én etasje.

Endringene som nå er gjort før saken skal til andregangsbehandling neste uke er:

• Antall små leiligheter er begrenset til 3, areal er presisert til 40-50m2

• Antall store leiligheter er redusert til 3, areal er redusert til min 80m2

• Antall leiligheter er redusert fra 19 til 16

• Antall boligetasjer og maks gesimshøyder er redusert

• Maks tillatt BRA er redusert fra 2200 til 1600 BRA

• To bygningsvolumer er slått sammen

• Nedtrapping av antall etasjer mot øst er sikret

• Første etasje bolig er hevet med 1,1 m, og parkeringsanlegg vil ligge i samme nivå som Hellevegen

• Takterrassen er tatt ut

• Vestlige del av Hellevegen er tatt ut, planområdet er redusert

Kommentarer til denne saken