Nå skal blokken som får Sabi Sushi i første etasje bygges i Solakrossvegen

40femti-komplekset har nådd sitt femte og siste byggetrinn.