Nå skal beboere på sykehjemmene få snakke med familiene sine via FaceTime

- Vi har fått et innspill om at brukere av institusjonene våre ønsker å få snakke med familiene sine via FaceTime. Det er et godt innspill, så det skal vi gjøre, sier ordfører Tom Henning Slethei.

DEL

Det er besøkstopp ved alle institusjoner på grunn av Korona-viruset. Her bor det pasienter som skal skjermes mot smitte, og derfor er det ikke tillatt å besøke noen. Det betyr at mange som bor der ikke nå ikke får se sine familier.

Ordfører Tom Henning Slethei forteller at han er kontaktet av en bruker som har kommet med et innspill om at beboerne skal få hjelp til å bruke FaceTime for å snakke med sine kjære.

- Det er et godt innspill, og det skal vi gjøre. Vi vil at frivillige, eller personalet så fremt de har anledning, hjelper brukerne slik at de får snakket med sine via FaceTime, sier Slethei.

Artikkeltags