– Vi får ikke mange henvendelser om store hekker, men det hender. Om vi har noen skikkelig fæle hekker vet jeg ikke, for jeg vi har allerede tatt en del, forteller avdelingsleder ved kommunalteknikk, Arne Sandvik.

På torsdag skal hundrevis av barn til første dag på skolen etter sommerferien, og i den anledning er det kanskje viktigere enn noen gang å huske og klippe hekken.

– Det er viktig med frisiktsoner når de små skal ut og gå i trafikken, poengterer Sandvik.

Kommunen har anledning til å pålegge eiere å klippe hekker som går utover tomtegrensene, eller som blokkerer sikten i kryss.

14 dagers frist

I pålegget skrives det hva som skal gjøres, og at det er 14 dagers frist på å gjennomføre klippen. Etter dette vil kommunen følge opp og eventuelt sende purring.

– Det beste er om man passer på hekken fra starten av, så slipper vi å bruke tid på det, sier Sandvik.

Kommunen har også hjemmel til å klippe hekker selv, men vil unngå dette. De oppfordrer innbyggere som ikke klarer å klippe selv, om å ta kontakt med en entreprenør.

– Det er svært sjelden vi må gå til det skrittet å klippe selv. Da kommer vi med stor maskin, og det blir ikke veldig fint, sier Sandvik.

kommunens nettsider finner du informasjon om hvilke høyder og frisiktsoner som gjelder for veien eller krysset der du bor.