Endelig fikk unge i Sola feste etter å ha måttet utsette Solafestivalen på grunn av koronarestriksjoner. I juni løste over 500 billetter til den to dager lange festivalen som delvis pågikk i rådhusparken og delvis i kulturhuset. Med konserter, work shops og andre arrangement var det mye å få med seg for de mange som deltok.

Denne uken møttes ungdomsrådet for å evaluere festivalen. I samarbeid med fritid og kommunen er det ungdom selv gjennom Ukis (ung kultur i Sola, red. anm.) som sto bak arrangementet. Anbefalingen fra ungdomsrådet er klar: De ønsker å gjøre dette igjen.

Bildeserie

Endelig var det ungdommene som fikk feste: Se bildene fra Solafestivalen

Torsdag denne uken var politikerne i utvalg for oppvekst og kultur samlet, og også de fikk rapporten fra Solafestivalen på sakskartet. Forslaget de kom med sammenfaller med forslaget fra ungdomsrådet. Et enstemmig utvalg ber kommunedirektøren vurdere om dette kan bli et årlig arrangement.