– Det er veldig kjekt å kunne si at vi nå er klare med denne søknadsordningen, sier leder i Smartbykontoret i kommunen, Ståle Undheim.

Under budsjettforhandlingene i fjor satte politikerne av én million kroner til et klima- og miljøfond som folk kan søke på. Både næringsliv, landbruk, lag og organisasjoner, enkeltpersoner, kommunale virksomheter og tverrfaglige team kan søke.

– Det har vært mange henvendelser fra både næringsliv, privatpersoner og velforeninger i forkant, og det blir spennende å se hvordan dette fondet blir mottatt av innbyggere og næringsliv, sier Undheim.

Sola er dermed den andre kommunen i Rogaland som oppretter et slikt fond.

Skal stimulere til miljøvennlige tiltak

Pengene som er satt av skal brukes til tiltak som vil redusere klimagassutslippene, tiltak som vil øke fornybar energi, eller tiltak innen miljø, inkludert natur- og vannforvaltning og innføring av miljøvennlig teknologi.

Utbetalingen av tilskuddet kommer etter at du har sendt inn rapport som viser at midlene du har søkt om er brukt til formålet. Du kan i hovedsak få midler til oppstart av tiltak eller pilotprosjekter. Kommunen støtter ikke tiltak som inngår i Enova, eller andre statlige, fylkeskommunale, eller private støtteordninger, men de kan gi midler som kan brukes som egenandel for Sola kommune. Lovpålagte tiltak dekkes ikke.

Du kan motta maks halvparten av søknadsbeløpet til finansieringsstøtte i form av tilskudd fra fondet. Her kan du lese mer om kriteriene.