AVIS: Nasjonalbiblioteket og Amedia har inngått en avtale som gir publikum åpen tilgang til avisarkivene til 73 lokalaviser og deres 48 historiske forløpere. Solabladet er en del av Amedia, og dermed ligger nå alle papirutgavene våre tilgjengelige på nb.no. Disse er søkbare og inneholder alle aviser fra Solabladet ble stiftet i januar 1991.

Avtalen som er inngått innebærer at over 500.000 digitaliserte aviser blir lagt åpent ut på nett, og du kan dermed søke fritt i totalt 1.334.000 aviser på nb.no. Dette er over halvparten av alle avisene som finnes i den digitale avissamlingen til Nasjonalbiblioteket.

– Lokalavissamlingen utgjør et enormt materiale og er en uvurderlig kilde til kunnskap. Med denne avtalen kan vi gi folk direkte tilgang til lokalhistorien deres hjemmefra, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i en pressemelding.

– Dette er et viktig ledd i Nasjonalbibliotekets arbeid med å gjøre kulturarven tilgjengelig for alle som bor i Norge.

– Vi er svært glade for å kunne bidra til at folk får tilgang til sin egen lokalhistorie, sier konsernsjef for Amedia, Are Stokstad.

– Det er fint at våre lokalaviser over hele landet nå kan gi den historien avisene har skrevet dag for dag gjennom snart 200 år, tilbake til det norske samfunnet og leserne som har fulgt oss. Den rike floraen av lokalaviser representerer en unik kilde til kunnskap, innsikt i og forståelse for samfunnet. Vi er glade for at Nasjonalbiblioteket nå kan åpne denne kulturskatten for alle.

Nasjonalbiblioteket har digitalisert to tredjedeler av Amedia-avisene og er i full gang med å digitalisere den siste delen.

Avtalen er dynamisk, noe som innebærer at utgivelsene vil bli tilgjengeliggjort fortløpende, 15 år etter utgivelsesdatoen. Avisene fra de siste 15 årene vil være tilgjengelige for dem som oppsøker sitt lokale bibliotek, og de vil etter hvert bli gjort tilgjengelige av den enkelte avis for sine abonnenter.