Til helgen gjør Sola kommune noen endringer i utleveringsstedene for selvtester. Lørdager og søndager framover kan det hentes selvtester på Joker Brustadbua i Sola sentrum. Dette utleveringsstedet, med lengre åpningstid, erstatter utleveringer fra tidligere Soltun alderspensjonat.

Det vil fremdles være mulig å hente tester på biblioteket i Tananger, og det gjøres ellers ingen endringer i ukedagene. Kommunen fortsetter å oppdatere med gjeldende åpningstider på egne nettsider.

Kommunen melder om at situasjonen fremdeles overvåkes, selv om pandemiarbeidet er trappet ned. For å frigjøre ressurser til annet arbeid reduseres betjeningen av kommunens telefonnummer til smittesporing i helgene.

Mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00 svarer det lokale smittesporingsteamet fortsatt på eventuelle spørsmål rundt testing, registrering, karantene og nærkontakter. Kvelder og helger kan de som har spørsmål finne gode svar på helsenorge.no. Kommunen anbefaler chatten nederst i høyre hjørne hos nettsiden.