– Betingelsen er at det ikke settes opp parkeringsautomater, sier ordfører Tom Henning Slethei.

Forhandlingsutvalget i kommunen behandlet tirsdag en forespørsel fra Jæren friluftsråd om å få bruke en kommunal eiendom til parkeringsplass like ved Sola Strand Hotel. Det er snakk om trekantsnippen lags veien, som i dag er et gresslagt område like ved den gamle veien ned til hotellet.

Solastranden er en av regionens mest besøkte steder. I tillegg genererer også Sola Strand Hotel mye trafikk, og de fleste har nok sett hvordan parkeringsplassen kan se ut på solfylte dager. Nå ber friluftsrådet om å få bruke en kommunal eiendom like ved til parkeringsplass.

Skal bøte på parkeringsbehovet

De ønsker bruksrett over eiendommen i 20–30 år. Med en slik langvarig avtale blir det lettere for friluftsrådet å få støtte til tiltak som å gruslegge den.

Kommunen er villig til å overlate bruksretten til Jæren Friluftsråd, og tirsdag sa politikerne seg enige. Kriteriet er at det ikke skal tas betaling for parkeringen og at den skal være for offentligheten.

Friluftsrådet mener dette vil avhjelpe situasjonen med parkeringsutfordringer, spesielt på varme dager. Eiendommen er på nesten tre dekar.