Geitene som har fått sommerjobb i Sola kommune har en viktig oppgave foran seg. De skal nemlig holde vegetasjonen nede i juni og juli.

Arbeidsstedet er Risnes i Tananger. Ifølge Sola kommune er målet å ta vare på kystlyngheia som finnes i dette området, og her vil beitingen vil ha positiv innvirkning. Geitene vil også bidra til trivsel for turgåere, og ikke minst for dem som bor i nærheten.

Geitene er av den sørafrikanske rasen Boergiet.

De har et godt lynne og er nysgjerrige og vennlige både mot barn og voksne. For at geitene skal fungere godt på beitet er det viktig at de ikke blir matet. Det er også viktig å holde hunden i bånd.

Usynlig gjerde

Ferdes du på Risnes kan du treffe på geitene som tilsynelatende går rundt uten gjerder.

Sola kommune skriver på sin nettside at de bruker Nofence-teknologi. Dermed er det ikke nødvendig med fysiske gjerder for å begrense geitenes ferdsel.

Nofence-teknologi fungerer slik at gjerdene blir plottet inn på forhånd i et digitalt kart. Geitene blir utstyrt med GPS-klave rundt halsen. Lydvarsling og strøm markerer yttergrensen for beiteområdet.

Hvis en av geitene krysser Nofence-grensen, kommer det først et lydvarsel. Dersom geiten ignorer lydvarselet avgis et svakt, men effektivt strømstøt. Geitene lærer seg fort å snu på lydvarselet og vil holde seg innenfor beiteområdet. Via en app har bonden hele tiden kontroll på geitene og blir varslet dersom geitene skulle komme på avveie.