Rogaland Elektro AS har inngått en avtale med Arne Byberg AS om virksomhetsoverdragelse av Arne Byberg sin drift. Partene er enige om at Rogaland Elektro AS skal overta og slå sammen selskapene under sitt navn. Overtagelsen vil gjelde fra 1. mai 2023.

Rogaland Elektro AS har som strategi å vokse, både organisk og ved hjelp av strategiske oppkjøp der det vil være naturlig for å styrke selskapets konkurranseposisjon i markedet.

– Vi ser at en god geografisk spredning av mindre enheter i lokalmiljøet som er tett tilknyttet hovedenheten, vil gi en god økonomisk og miljønyttig gevinst for våre kunder. Elektrobransjen er i kontinuerlig endring og vi må tilpasse oss våre kunders behov for våre tjenester innen elektro, automasjon og vår kunnskap til gjennomføringen av det grønne skifte, sier daglig leder Trond Randeberg i Rogaland Elektro AS i en pressemelding.

– Vemodig, men en riktig beslutning

Han forteller at de nå styrker teamet ytterligere gjennom oppkjøpet av virksomheten i Arne Byberg AS.

– Det var et naturlig valg å styrke oss i Sola regionen gjennom dette oppkjøpet. Med dette strategiske oppkjøpet vil vi bedre kunne yte vår gode service til våre kunder på Sola og gi Arne Byberg AS sin kundemasse et enda større og bredere utvalg av tjenester, sier Randeberg.

Daglig leder i Arne Byberg AS, Erlend Fosse, sier følgende om overtakelsen.

– Selv om det er vemodig å gi slipp på kontrollen over Arne Byberg AS etter flere år som medeiere av egen bedrift, er dette en helt riktig og nødvendig beslutning. Vi hadde behov for å øke bemanning og virksomhetsområder for kunne påta oss flere oppdrag og større prosjekter. Bedriftens behov og de ansatte er i førersetet, og det var årsaken til at det ble startet en dialog mellom Rogaland Elektro AS og Arne Byberg AS om overtakelse av driften, sier han.

Satser i Sola

Dialogen endte med at det nå er signert en avtale mellom partene. Rogaland Elektro AS er heleid av selskapet Tempo Holding AS som utelukkende har lokale eiere hvor alle arbeider i bedriften.

– Vi er svært glade for den tilliten vi er gitt med å videreutvikle bedriften. Arne Byberg AS har dyktige medarbeidere som vil passe godt inn i Rogaland Elektro-familien. Med denne avtale styrker vi laget slik at vi kan ta på oss flere og større oppdrag i Sola og Jær-regionen, sier daglig leder Trond Randeberg i Rogaland Elektro AS. Han karakteriserer Arne Byberg sin drift som et meget godt potensial til å videreutvikle som en del av Rogaland Elektro.