Sola fotballklubb har fått innvilget søknaden sin om midler til mangfolds- og inkluderingstiltak. Nå får klubben 100.000 kroner av en støtteordning som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Av over 1000 søknader fra hele landet ble Sola FK en av dem som nå får penger. Dette er penger som kan brukes til blant annet utgifter til reise, eller medlemskontingenter. På den måten skal alle kunne delta uavhengig av familiens inntekt.

– Det er vi veldig glad for. Dette er særdeles viktig for oss siden det gjør at flere kan få bli med, sier konstituert daglig leder i Sola FK, Daniel Egge Roux.

Støtteordningen er rettet mot lavinntektsfamilier slik at barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet. Sola FK oppfordrer familier til å ta kontakt med klubben for å søke om støtte.

Målgruppene for ordningen er barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt, jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer, samt personer med funksjonsnedsettelse uavhengig av alder.

Roser Sola FK for å ha søkt om støtte

Varaordfører Siv-Len Strandskog (AP) er glad Sola FK er blant mottakerne av støtten.

– Deltakelse i idrett og fysisk aktivitet er ett av de viktigste inkluderings- og integreringstiltakene i samfunnet vårt. Denne ordningen legger til rette for at barn og unge i grupper som tradisjonelt faller utenfor denne type aktivitet får muligheten til å delta på lik linje som sine jevnaldrende. Tildelingene treffer et bredt spekter av idretter og aktiviteter, som gir barn og unge med ulike interesser muligheten til å delta, sier hun.

Partikollega og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Tom Kalsås, sier følgende:

– Dette er nok et viktig bidrag i kampen mot ulikhet, særlig rettet mot barn og unge som vokser opp i familier med dårlig økonomi, og personer med funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn som opplever særlige barrierer for å delta i idrett og fysisk aktivitet. Med disse midlene ønsker vi å senke terskelen for deltakelse slik at flest mulig kan være med. Dette er særlig viktig nå som vi har lagt bak oss en tid med pandemi og vi vet at flere har falt ut av idrett og mistet tilknytning til fritidsaktivitet. Jeg er glad for å se at Sola fotballklubb har blitt prioritert i den harde kampen det er om disse midlene, med hele 1070 søknader fra hele landet. Det viser at de er et aktivt idrettslag som virkelig ønsker å bidra i kampen mot ulikhet, sier han.