– Jeg ville foretrukket lunsj. Det er nok da behovet for energi er størst. Erfaringene fra dagens ordning viser at det er få som spiser frokosten som ungdomsskolene tilbyr. I stedet ønsker vi at kommunen vurderer om vi kan innføre lunsj med de midlene som ligger i budsjettet og uten at skoleansatte bruker for mye tid på det, sier Høyre-politiker Kjell Rommetvedt.

Han mener det bør kunne la seg gjøre enten om maten kommer fra kommunens eget kjøkken, eller andre ordninger.

– Vi ønsker å få dette utredet. Slik det er i dag med skolefrokost er det få som benytter seg av dette, sier han.

Vil la skolene bestemme selv

Venstre-politiker Anja Berggård Endresen vil også skrote dagens ordning med skolefrokost.

– I stedet vil vi at pengene som brukes på dette går tilbake til skolene. Dersom noen skoler mener skolefrokost er et stort behov kan de velge å bruke pengene på det. Er det skoler som mener at det er andre ting de trenger å bruke pengene på, kan de gjøre det. Det er de som sitter nærmest på dette som vet hva det er mest behov for, sier hun.

Ungdomsrådet vil ha lunsj

Debatten kom opp i utvalg for oppvekst og kultur da skolefrokost var en av sakene på agendaen. Ungdomsrådet ønsker at ordningen med skolefrokost, som ble innført i 2020, i stedet blir til mat i et friminutt, eller til lunsj.

– Sola ungdomsråd ønsker en forandring innen det nåværende skolefrokosttilbudet. Vi opplever at det er svært få ungdom som tar i bruk ordningen, og at den ikke er tilrettelagt for ungdom ettersom det medfører at man behøver å stå opp tidligere enn man vanligvis ville gjort, sier leder i ungdomsrådet, Isabella Ross-Molnes.

Hun påpeker at ungdomsrådet er veldig positiv til at det finnes et tilbud, men mener at å ha det i friminutt, eller lunsj er å foretrekke.

– Vi ønsker at kommunedirektøren prioriterer å bevilge midler til skolefrokost/skolelunsj i fremtidig handlings- og økonomiplan. Dersom økonomiske årsaker ikke ville latt skolelunsj gjennomføres foreslår vi at kommunedirektøren kan vurdere alternative løsninger, slik som kantine på ungdomsskolene hvor elever kan kjøpe lunsj til en rimelig penge, sier hun.

Prøveprosjekt

Kommunedirektøren har i sin tilrådning anbefalt at det ikke blir mat i friminutt eller lunsj fordi det vil skape store utfordringer for skolens ansatte, det vil kreve andre fasiliteter og det vil koste mye mer. Nettopp fordi det antas at mange flere vil benytte seg av tilbudet.

Skolefrokost var en stor kampsak under valget i 2019, og Arbeiderpartiet er et av partiene som ivret for å innføre et gratis måltid før skolestart på alle ungdomsskolene. Ap-politiker Hamza Ali er enig med ungdomsrådet og foreslår et prøveprosjekt.

– Posisjonspartiene har et forslag om at det innføres et prøveprosjekt på en av ungdomsskolene der det i stedet for frokost blir mat i friminutt. Vi vil også sette av 50.000 kroner i tillegg til pengene som ligger i budsjettet til drift av dette, sier han.

Dette forslaget fikk flertall. Det er ukjent hvilken av de fire ungdomsskolene som skal få bli med i prøveprosjektet.

Vil at det skal brukes av flere

Kjell Rommetvedt sier han reagerer på saksfremstillingen til kommuneadministrasjonen og synes det er underlig at kommunen vil bruke penger på noe som relativt få benytter seg av.

– Når vi først skal ha dette tilbudet, vil vi at flest skal bruke det. Vi lytter til ungdommen og til ungdomsrådet, sier han.

Partikollega Ole Andreas Gundersen mener ungdomsrådet viser stor forståelse for at det vil koste kommunen, og mener utvalgsmedlemmene har argumenter som bør lyttes til.

- De foreslår at det utredes en ordning for kantine der elever kan kjøpe lunsj rimelig, noe som viser at de har stor forståelse for at dette vil koste, sier han.