Sola kommune får hjelp av flere legekontor i tillegg til Boots apotek Sola med å vaksinere innbyggerne fra 75 år og eldre. Det opplyser rådgiver i levekår i kommunen, Inger Flood-Engebretsen.

Kommunen prioriterer etter anbefaling av FHI slik:

  • Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er 75 år og eldre med hjemmesykepleie
  • Aldersgruppe 80 år og eldre
  • Aldersgruppen 75 - 79 år

Sola kommune får levering av vaksiner i løpet av uke 29. Fra uke 30 vil følgende legekontor kunne kontaktes for vaksine om du er 75 år eller eldre:

  • Tananger legesenter vaksinerer egne pasienter og andre innbyggere i Sola kommune fra uke 28 (redusert antall vaksiner frem til uke 30)
  • Soladoktoren vaksinerer egne pasienter og andre innbyggere i Sola kommune fra uke 30
  • Salus legekontor vaksinerer egne pasienter og andre innbyggere i Sola kommune fra uke 33
  • Sola legesenter vaksinerer egne pasienter fra uke 34
  • Risavika legesenter vaksinerer egne pasienter og andre innbyggere i Sola kommune fra uke 34
  • Deltaklinikken vaksinerer egne pasienter fra uke 34

Innbyggere som tilhører andre legesenter enn disse som er listet her, kontakter legekontor som har åpnet for å vaksinere innbyggere som ikke er tilhørende pasienter på de aktuelle legekontorene.

Kommunen ber om at innbyggere forholder seg til sitt legekontor om dette er mulig.

Fra uke 35 vil Sola kommune tilby fellesvaksinering på Soltun sykehjem. Mer informasjon om dette kommer i løpet av august.