Det melder Sola kommune på sine hjemmesider.

Ved smittesituasjoner i barnehager og skoler har foresatte til nå, blitt kontaktet om smitte i avdelingen eller klassen. Regjeringen har besluttet å gå mot en normalisering av samfunnet generelt, og drift av barnehager og skoler spesielt.

Kommuneoverlegen har vært i dialog med FHI som åpner for at kommuner med høyt smittetrykk kan la være å sende ut meldinger til foresatte ved påviste smittetilfeller i barnehager og skoler. Beredskapsledelsen i Sola kommune har i samråd med kommuneoverlegen bestemt at denne ordningen nå avsluttes i Sola.

Barnet er mest sannsynligvis nærkontakt

Nå er det mye smitte både i barnehager og skoler, og smitten forventes å øke ytterlige de neste ukene. Foresatte kan regne med at barnet er nærkontakt, og det viktigste nå er å følge godt med på om barnet får symptomer. Har du nyoppståtte luftveissymptomer anbefales du å holde deg hjemme og teste deg.

Hva skal du gjøre ved positiv test?

  • Ved positiv test, uavhengig av testmetode,er du pålagt isolasjon (FHI.no).
  • Du bør informere nærkontakter du har på fritiden i tillegg til å informere barnehagen/skolen.
  • De du bor sammen med og andre tilsvarende nære som kjæreste, bestevenn og overnattingsbesøk anbefales å teste seg daglig i 5 døgn etter siste nærkontakt. Dersom dere ikke kan holde avstand når du er isolert, skal de teste seg daglig til og med 5 døgn etter at du er ferdig med din isolasjon. Totalt 9 døgn. Dine øvrige nærkontakter anbefales å teste seg dersom de får symptomer.
  • Dersom du har behov for bistand kan du kontakte kommunens smittesporingsteam på telefon 941 74 851. Har du tatt en positiv selvtest hjemme, bør du registrere den i kommunens smittesporingssystem.
  • Merk at en positiv selvtest ikke registreres på helsenorge.no, og vil ikke vises i koronasertifikatet.
  • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon dersom du er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose. Dersom barnet er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 månedene er det ikke nødvendig med bekreftende test.
  • Ta kontakt med helsetjenesten dersom du er bekymret for helsetilstanden til barnet.

Nye åpningstider for selvtester

Leveransene og etterspørselen for selvtester gjør at åpningstidene for utlevering vurderes fortløpende. Kommunen har fra og med mandag 7. februar gjort noen mindre justeringer i åpningstidene på Soltun på ettermiddagene og helg.

Mandag - fredag:

Rådhuset i Sola, foajeen, Rådhusvegen 21, Sola sentrum- Åpningstid: kl. 09.00 – 13.00

Tanangerhallen, foajeen, Tananger Ring 46, Tananger - Åpningstid: kl. 14.00 – 17.00

Tidligere Soltun alderspensjonat, Soltunvegen 3, i Solakrossen - Åpningstid: kl. 15.30 - 18.00

Lørdag – søndag:

Tidligere Soltun alderspensjonat, Soltunvegen 3, i Solakrossen - Åpningstid: kl. 13.00 - 16.00