Etter en lang periode der alle politiske møter er blitt sendt direkte, er nå rådhuset åpnet for at publikum kan følge møtene fysisk. Onsdag ettermiddag samles de elleve politikerne i utvalg for plan og miljø i kommunestyresalen. De skal behandle flere reguleringsplaner, blant annet planen for fortetting i Kuttervegen i Tananger og realiseringen av et aktivitetshus i Tananger sentrum.

I tillegg behandles det flere byggesaker, både fortettingssaker og klagesaker. Her er det normalt stor interesse fra berørte parter, og dersom man ønsker å følge behandlingen av disse sakene, må man møte opp på rådhuset.

Denne måneden er det også møter i andre utvalg. 30. august er det møte i både eldreutvalget, funksjonshemmedes råd og ungdomsrådet. 31. august møtes formannskapet. Først 16. september er det møte i kommunestyret, men dette møtet blir sendt på kommunens web-tv som normalt.