I formannskapet i dag, 9. mai, behandles saken «ny tildelingsmodell for skolene». Det høres kanskje kjedelig ut, men innholdet her bør interessere alle med gode ønsker for solaskolen.

Kommuneadministrasjonen har gjort et grundig arbeid, hvor alle skolens utgifter er kartlagt, slik at man ser hvor mye penger man trenger for å drive en skole. Man har tatt utgangspunkt i den samme modellen som man bruker i Sandnes. Resultatet er slående, men ikke overraskende for oss som jobber i skolen: For å kunne drifte på samme økonomiske nivå som vår nabokommune mangler solaskolen mange millioner.

Sola kommune bruker langt mindre per elev enn både nabokommuner og andre sammenlignbare kommuner. Det er mildt sagt urovekkende. At solaskolen drives «kostnadseffektiv», som det står i sakspapirene, er ikke et positivt tegn.

Planlegging av neste skoleår er i gang på alle skoler, og meldingen til oss er tydelig: Det blir utfordrende å drive forsvarlig innenfor de økonomiske rammene. Vi vil i Sola fra neste år få flere klasser med 30 elever. Dette skjer samtidig som lærertettheten er på et absolutt minimum. Dette skjer samtidig som vi skal satse på tilpasset opplæring og «tidlig innsats». Dette skjer samtidig som vold og trusler skjer daglig i solaskolen – en trend som er stadig økende. Vi er meget bekymret!

Kjære politikere. Det er kommunevalg i år. Hvis noen har tenkt å gå til valg på «den gode solaskolen» er det på tide å komme på banen nå. Per nå ser det ikke ut som det er prioritert.