Nå er det klart hvor mye det kostet Olav Stangeland å «kaste Alliansen ut av sørabygda»

Vigdelsvegen 537 ble tinglyst 11. januar.