Sola kommune har satt av penger til ny skatepark i Sola. Parken ved enden av Sentrumsvegen trenger en oppgradering og kommunedirektøren vil gjøre dette i forbindelse med at skatebanen skal flyttes og det skal finnes ny plassering. Ulike steder vil bli vurdert og saken tas opp i møte i formannskapet 14. mars.

– Jeg vet at denne parken er populær blant ungdommer i Sola og lover at vi etter møtet 14. mars skal jobbe så raskt vi kan med å få på plass en ny park for skaterne våre, sier kommunedirektør Knut Underbakke via kommunens nettsider.

Scooter hut arena på Tjelta vil fremdeles være åpent og fremheves som et alternativ for dem som nå mister et tilbud. Ungdommene vil også bli tatt med på råd i arbeidet med flyttingen, lover kommunedirektøren.

– Når kommunen nå skal finne en ny lokasjon for skateparken, skal de som bruker den også få være med å fortelle hva de ønsker seg, slik får vi de beste resultatene, sier Underbakke.