Stavangerselskapet Vinterfilm AS utvikler for tiden et stort dokumentarprosjekt om Slaget i Hafrsfjord. Prosjektet skal avdekke nye funn for å rette nasjonalt og internasjonalt fokus på historien som har utspilt seg i Hafrsfjord.

– Dokumentarserien vil inngå som en viktig del av kulturarven for Sola og hele nasjonen. Vi håper at Sola kommune vil være med som bidragsyter til dette prosjektet, særlig på grunn av prosjektets størrelse og lokale forankring, samt dens relevans opp mot Rikssamlingsjubileet 2022, skriver produsent Rune Sørensen i sin søknad om pengestøtte fra Sola kommune.

Vinterfilm AS søker om 100.000 kroner som skal gå til produksjonen av en dokumentarserie på mellom fire til seks episoder. Mange av opptakene vil vise fjorden og områdene rundt, og serien vil blant annet følge sivilingeniør Sigbjørn Daasvatn som skal utforske Hafrsfjord med avansert teknologi fra oljebransjen.

Et flertall av politikerne i Sola har denne uken sagt ja til å støtte prosjektet med 100.000 kroner og mener det vil gi mye igjen for pengene.

– Dette er essensielt for regionen vår. Det er identiteten vår, og det å skape en identitet i vår vekstkommune rundt Hafrsfjord er viktig, sier Ap-gruppeleder Siv-Len Strandskog.

Til læring og forskning

Filmselskapets plan er at serien vil ha premiere på nasjonal TV våren 2023, med potensial for internasjonal distribusjon, samt at den skal inngå i Solas kulturarv som et verktøy som skal påvirke folks kunnskap om historien og få mye mer plass i norske historiebøker.

– Her lokalt ønsker vi at filmen kan bidra på flere arenaer enn bare ren tv-underholdning. Vi er i dialog med arrangøren av markeringen ved Hafrsfjord i 2022 om et mulig samarbeid. Filmen kan få betydning som et verktøy innen læring. Visninger i skolene, og gjerne innen forskning. Det brukes avansert sonarteknologi for å gjøre funn i vann og på land i denne serien, som arkeologer stort sett ikke har tilgang på, eller forutsetninger til å kunne utnytte seg av på samme måte, skriver produsenten.