For tre år siden gikk Karianne Høie og Sola svømmeklubb i gang med svømmeaktiviteter i sommerferien. Det ble da kalt svømme-SFO. Første året var det 72 barn mellom 6 og 13 år, og arrangørene var svært fornøyd. Nå blir det svømmeaktiviteter igjen, og det starter allerede mandag 20. juni.

– Dette har vært en stor suksess de siste tre årene, og vi har fortsatt noen ledige plasser, forteller søstrene Karianne og Julie Marie Høie, som er ansvarlige for tilbudet.

De to siste årene har det ikke vært så mye bassengtid per barn pga. korona, men i år skal barna få være mer i bassenget enn noensinne.

– Har vil de lære å svømme og kunne leke mye i vannet. Det vil også være kjekke aktiviteter på land, forteller de.

Svømmeaktivitetene er for barn mellom 6–13 år i Solahallen, og det arrangeres i uke 25, 26, 27 og 28 fra klokken 9 til 15 hver dag. Påmelding skjer på Sola svømmeklubb sine nettsider.