Etter påske innførte Kolumbus endringer på en rekke bussruter. En av dem er 41-bussen til Tjelta. Kuttene er flere, og det har ført til mange reaksjoner blant innbyggerne.

– Endringene i busstilbudet til og fra Tjelta/Dysjaland har, med god grunn, utløst reaksjoner. Både mange innbyggere og jeg som ordfører opplever at disse ruteendringene i praksis i stor grad tar bort mulighetene for å reise kollektivt til og fra sørabygda, sier ordfører Tom Henning Slethei.

Før ruteendringene trådte i kraft har han vært i kontakt med Kolumbus, og han har uttalt til Solabladet at han ikke synes noe om at endringene skjer uten at kommunen er blitt orientert, eller fått komme med innspill. Han forteller at han er glad for at Kolumbus-ledelsen nå har signalisert at berørte kommuner, og passasjerer, i framtiden blir informert i god om slike større ruteendringer.

Nå har han sendt brev til selskapet i håp om at kuttene reverseres.

Ber Kolumbus reversere kuttene

Her viser han både til Bymiljøpakken og behov for et godt kollektivtilbud.

– Sola er en partner i Bymiljøpakken, og vi har en forventning om at statlige midler og belønningstilskudd til kollektivtrafikken også kommer oss i Sola til gode. Også vi skal ha et best mulig kollektivtilbud for våre innbyggere, og vi forventer at ruter, som isolert sett kjøres ulønnsomme, ikke automatisk kuttes, skriver han.

Han mener busstilbudet i Sola og i sørabygda må vurderes som en helhet, slik det gjøres i andre kommuner med ruter som isolert sett ikke er økonomisk lønnsomme.

– Vi har fått oppgitt at kuttene i rutene 41 Sola – Tjelta utgjør 495.000 kroner. Dermed framstår det som Sola kommune og solabuen i denne runden måtte tåle større kutt enn andre ruter og områder som også har begrenset passasjergrunnlag. På denne bakgrunn ber vi Kolumbus snarlig revurdere og reversere kuttene i avgangene på rute 41, skriver ordføreren.