Det siste året har flere familier utsatt dåp, fordi pandemien har ført til begrensninger både når det gjelder reiser og når det gjelder hvor mange som kan være til stede. De fire menighetene i Sola samarbeider nå om å tilby lørdagsdåp.

- Sokneprestene og daglige ledere i menighetene har regelmessige møter, og her har vi snakket om dåp. Vi ønsker å tilrettelegge for alle som vil døpe. Selv om akkurat nå er det ingen fysiske gudstjenester, kan vi fortsatt ha dåp, sier sokneprest i Sola menighet, Morten Sandland.

Han får flere henvendelser fra folk som er usikre på hvordan dåp kan gjennomføres.

- Pågangen er størst her i Sola menighet der befolkningen er størst. Vi vil være fleksible og setter opp tidspunkter for dåp slik at folk skal slippe å utsette, sier han.

Fire lørdager

Flere har likevel utsatt, og det kan det være flere grunner til.

- I mars i fjor, søndagen etter at alle restriksjonene først ble innført, skulle vi ha fire dåpshandlinger i kirken her. To av familiene valgte å utsette, blant annet på grunn av familie utenlands, forteller Sandland.

Hva som tillates av aktiviteter i kirkene fremover er usikkert, men dåpshandlinger blir det uansett.

- I verste fall blir det privat dåp med maks ti personer til stede i tillegg til ansatte i kirkene. I beste fall kan vi ha dåp under fysiske gudstjenester slik vi helst vil, sier soknepresten.

Men enn så lenge har menighetene i Sola i år valgt å utvide tilbudet om dåp med fire dåpslørdager, en lørdag i hver av de fire kirkene.

Menighetene tilbyr dåp følgende lørdager:

8. mai: Sørnes kirke

15. mai: Ræge kirke

12. juni: Sola kirke

19. juni: Tananger kirke

Kan fritt velge kirke

- Man står helt fritt til å velge kirke og den datoen man ønsker. Det er for eksempel ikke slik at det bare er dem som bor i Sørnes sokn som kan døpes den 8. mai, informerer Morten Sandland.

Han understreker at det ikke skal stå på tilbudet fra kirken. Er det mange som ønsker dåp, setter kirkene bare opp flere tidspunkt.

- Dåpshandlingen er helt lik enten den foregår på en lørdag, eller under en gudstjeneste, forteller soknepresten.

Litt forskjell er det selvsagt på en privat dåp og en gudstjeneste med dåp og flere mennesker til stede. Soknepresten har blant annet merket seg at når det bare er ti personer til stede er det ikke alle som synes det er like kjekt å synge.

- Jeg har noen ganger løst det med å la organisten spille og så leser jeg sangteksten. Etterpå er det folk som har kommet bort til meg og sagt at det fungerte veldig bra, sier Sandland.