Gå til sidens hovedinnhold

– Mustafa er norsk og må ikke bli kastet ut av sitt hjemland

– Det er et grunnleggende rettsprinsipp at barn ikke skal straffes for handlingene til foreldrene, påpeker Rogaland Ap og Rogaland AUF.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mustafa Hasan har bodd i Norge siden han var 5–6 år, totalt 13 år. Mens Mustafa skal kastes ut, får storebroren hans, Abdel, bli i Norge. I saken til Abdel er det lagt sterkere vekt på menneskelige hensyn og tilknytning til landet, enn på innvandringsregulerende hensyn. Utlendingsdirektoratet hevder at sakene ikke er like, selv om de handler om to brødre, født med ett års mellomrom og som har vokst opp under samme forhold. Likere kan vel ikke dette bli?

Det eneste ulike her må være at det er to ulike saksbehandlere som har behandlet sakene. Mustafa har noen år vært under omsorg av barnevernet. Etter han ble 18 år har han vært under ettervern fra barnevernet. Etter loven skal han behandles som mindreårig, noe som ikke har blitt vektlagt hos Utlendingsnemnda. UNE mener derimot at forholdene i Jordan ikke er relevante ettersom han nå er myndig. Dermed blir prinsippet om barnets beste visket ut med et pennestrøk. Lovverket som skal beskytte utsatte barn og unge mener de heller ikke skal gjelde han.

Mustafa kan verken lese eller skrive arabisk, og har ingen forutsetning for å kunne fortsette sin skolegang eller komme ut i arbeid i Jordan.

Tvangsutkastelsen av Mustafa Hasan er opprørende, urimelig og strider mot grunnleggende rettsprinsipp. Styret i Rogaland Arbeiderparti mener det er ingen skam å snu og ber styresmaktene gi Mustafa opphold i sitt hjemland – Norge.

Kommentarer til denne saken