Varsler innsigelser mot boligplaner i Mostunvegen

Av

I Mostunvegen kan det bygges opp til 12 boliger per dekar. Det planlegges 23 boliger per dekar. Alt for mange, mener fylkesrådmannen.