Frp ser også behovet for å hjelpe, men i motsetning til de som fram til nå har dominert nyhetsbildet, har Frp en bedre, mer human og smartere løsning og foreslå.

Moria leiren består av nesten utelukkende asylsøkere, mennesker som har dratt gjennom andre fredelige land som Tyrkia i jakten etter et bedre liv i EU, og aller helst nordiske land med sine velferdsgoder.

Ved å hente 50, 500 eller 5000 fra denne leiren vil vi bidra til å øke flommen av mennesker som legger ut på farefull ferd over Middelhavet, som ikke er flyktninger, og det vil bidra til økte inntekter til menneskesmuglere og redusere livskvaliteten til de mange tusen som uansett aldri vil komme videre.

Derimot så finnes det en flyktningleir i Jordan. Frps Jon Helgheim har besøkt den og snakket med myndigheter, leirens ledelse og de som bor der.

Samtlige vil ikke til Europa, de vil aller helst returnere til Syria når det blir trygt. De vil aller helst bo i områder der språk og kultur er kjent, og forberede seg for å reise hjem og bygge opp landet sitt.

Planlagte 50 barn fra Moria kan altså hjelpe 11.800 barn i Jordan.

For Frp er det åpenbart at 11.800 flyktninger barn er viktigere enn 50 asylsøkere, som hovedsakelig er unge menn, og vi håper velgere og de øvrige politiske partiene også innser dette.

Økonomisk og kulturelt så har dagens innvandring og integrering dessverre helhetlig vist seg å være feilslått, da må vi ikke fortsette i samme spor og forvente andre resultater.

Alle de ordførere og politiske forkjempere som nå vil ta imot disse asylsøkere fra Moria og kappes om å øke antallet fra 50 til 500, 1500 eller 5000 uavhengig av alle kommuners sviktende økonomi, bør heller ta imot noen av de 1700 som allerede sitter i asylmottak og ikke er utplassert.

Det er gått konkurranse blant politikere å overby hverandre i antallet man skal hente til Norge, og «alle» har både plass og økonomi, selv om de fleste kommuner går mørke tider i møte som følge av verdens korona-nedstengning.

Frp ønsker å hjelpe langt flere reelle flyktninger, i stedet for å være en del av et spill der asylsøkere, lykkejegere og menneskesmuglere får inspirasjon til å fortsette.

Løsningen ligger ikke å ta menneskene til Norge, men å hjelpe dem i nærmiljøet.