– Foreldre må mer på banen

Av

– Jeg vet det er en floskel, men foreldre må være på alle ungdommenes sosiale arenaer.