Mobbing i skolen øker

Av

29.000 elever svarte at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, viser tall fra Elevundersøkelsen 2017.