Færre elever sier de blir mobbet

Av

Nesten 450.000 elever har besvarte elevundersøkelsen om læring og trivsel i skolen i fjor høst. Det er rekordmange.