LESERBREV: I samfunnet er det masse nettmobbing og mobbing ansikt til ansikt, men mye av det er usynlig. Mobbing er mobbing via nett og mobbing og ansikt til ansikt. I følge utdanningsdirektoratet i 2019 blir 6 prosent av alle elever mobbet av andre elever, eller av lærere 2-3 ganger i måneden eller mer. Uansett om det er mobbing ansikt til ansikt, eller mobbing via nett så er begge deler helt forferdelig. En kan bli mobbet på veldig mange forskjellige måter for eksempel å bli baksnakket, holdt utenfor, bli presset til ting man ikke vil, motta stygge meldinger og stygge kommentarer.

Hvis en blir mobbet kan det endre personligheten til en person. Personen kan føle at en må endre hva slags type en er, og slik skal det ikke være. Alle må få lov til og være den de er og den de vil være. En type nettmobbing som man kanskje ikke tenker så mye over, er for eksempel dersom en person spør om å finne på noe, men så svarer vedkommende at det ikke passer i dag. Etterpå legger personen ut bilder, video eller tekst som viser at vedkommende er med mange andre folk. Da har personen kun sagt nei til å være med én bestemt person. Det kalles utestenging, men hvis det pågår over en lengre periode kalles det mobbing.

Hovedgrunnen til at mye mobbing pågår i dag er at det finnes telefoner. Det fins mange forskjellige apper der mobbing pågår. På sosiale medier som Tik Tok, Yolo, Instagram, Facebook, og Snapchat skjer det mye mobbing på. Apper som for eksempel YouTube skjer det mye mobbing i kommentarfeltene. De som legger ut videoer av noe de liker eller noe de ønsker å dele kan få masse stygge kommentarer som for eksempel stygg, feit, rar, gå og drep deg selv, hold kjeft og mye mer. Dette er ikke bra. Jeg har nå lest mange artikler om folk som har blitt mobbet over en periode, det endte ikke særlig bra, altså de har endt opp med å ta sitt eget liv.

Mitt syn på mobbing er at det er farlig. Det er farlig på den måten at folk kan endre personlighet, bli lei seg, deprimert, og i verste fall ta sitt eget liv. Vi må stoppe mobbing nå!