Med ny næringsbebyggelse på Tjora like ved Kontinentalveien blir det to veier som skal få navn. Det er veiene bak og langs Baker Hughes. Kommunen foreslår Nord-Tjoraflaten og Nord-Tjorabakken. Det er også kommet to forslag eksternt, og det er Brunnavikveien og Kvernamyrveien, men her vender kommunen tommelen ned.

Politikerne misliker derimot kommunens forslag.

– Det er ganske krevende når en kaller en vei så nært en nasjonal inngang til landet vårt for dette. Her kommer ferjen med trafikk fra utlandet og så skal det hete Nord-Tjoraflaten. Jeg tenker det kan bli krevende å forholde seg til. Jeg mener det bør velges et navn med litt mer nasjonal «swung», sier Høyre-politiker Nora Nilsen.

Hun foreslår noe som er enklere å forholde seg til og stusser samtidig med stedsnavnet Nord-Tjora.

– Det er ikke noe jeg har hørt om før, sier politikeren fra Tananger.

Det bekrefter KrF-politiker med det passende navnet Svein Ragnvald Tjora.

– Nord-Tjora er et litt ukjent begrep for meg som er oppvokst i dette området, sier han.

Han mener dessuten at navnet er unødvendig tungt med først et ord og så bindestrek med nytt sammensatt ord.

– Hvorfor ikke bare Tjorabakken, eller Tjoraflaten, sier han.

Saken blir nå sendt tilbake med bestilling om nytt veinavn.