Flyplassen ønsker å utvide fjernvarmenettet

Av

Norsk bioenergi AS har nå søkt konsesjon om å utvide fjernvarmenettet ved flyplassen, saken har høringsfrist 16. april.