Klima i lufta

Av

Den globale miljøkampen er tema for Solakonferansen som starter i dag.