Bilvrak hensatt utenfor Sola legesenter

Av

Frekk, ulovlig dumping av søppel har det siste halvåret foregått i storstilt skala i Sola. Nå har et uskiltet bilvrak blitt dumpet på parkeringsplassen ved Sola legesenter.