Merforbruk i flere kommunale virksomheter: - Det må forventes at dette vil få følger for tjenestetilbudet

Torsdag behandler kommunestyret en oversikt over hvordan kommunebudsjettet ser ut så langt i år. Korona-krisen, skattesvikt og merforbruk i flere virksomheter kan få følger for tjenestetilbudet, varsler kommunedirektøren.