I august var det ti år siden Skadberg skole ble åpnet, og for et par uker siden ble jubileet feiret. Nå er det på høy tid at uteområdet rehabiliteres. Ifølge kommunen er det kommet inn mange avviksmeldinger om apparater som ikke holder stand og dekke/grunnforhold på uteområdet som bærer preg av slitasje.

– Det er relativt få aktiviteter og apparater på området, som fører til unaturlig mye bruk per apparat. Et godt uteområde er veldig viktig for både trivsel og for å få utløp for energi utenfor klasserommet. Kommunedirektøren foreslår flere apparater og utbedret skolegård, skriver kommunedirektøren i sitt forslag til budsjett for de neste fire årene.

Sju millioner kroner foreslås videreført fra 2022 til 2023 for å ferdigstille uteområdet og flytte parkeringsplass ved Røyneberg skole. I tillegg foreslår kommunedirektøren å øke den årlige bevilgningen fra fire millioner kroner til seks millioner kroner årlig de neste årene til og med 2026.

– Mange av skolene bærer preg av at det ikke bare er lekeapparatene og aktivitetene som må rehabiliteres, men det trengs ofte også strukturell bearbeiding. Videre er det en del etterslep, som gjør at det som regel trengs en total rehabilitering av skolegården, og ved økt ramme unngår man «flikking», og lite helhetlige løsninger, bemerker kommunedirektøren.

Tiltaket er spillemiddelberettiget og det forventes cirka to millioner kroner i spillemidler hvert år.