Best på funkispolitikk – eller?

Av

Vi er ikke gode nok til å ta vare på innbyggere med funksjonsnedsettelse i Sola kommune.