Venstre vil ta vare på uberørt natur og satser på kraftproduksjon basert på vind til havs

Av

Venstre er positive til utbygging av fornybar energi, men mener at uberørt natur i størst mulig grad må ivaretas.