Med innsigelser skal lokaldemokratiet knebles

Av

Heilt ærlig, det finnes ikke noe som er så usexy som innsigelser.