Melder om dårlig luftkvalitet - råder folk til å begrense opphold i de mest forurensede områdene

Dårlig luftkvalitet vil prege deler av Nord-Jæren fredag. Blå sone er verst, deretter rød og gul.

Dårlig luftkvalitet vil prege deler av Nord-Jæren fredag. Blå sone er verst, deretter rød og gul. Foto:

Store deler av Stavanger/Sola/Sandnes-området har nå dårlig luftkvalitet.

DEL

Lite vind, mye vedfyring, eksos og minusgrader er en kombinasjon som har gitt dårlig luftkvalitet over store deler av Nord-Jæren. Ifølge prognoser fra Miljødirektoratet vil luftkvaliteten bli enda dårligere fredag, spesielt utover dagen.

Spesielt i områdene nær Motorveien mellom Stavanger og Sandnes vil luftforuresningen være i kategorien blå, som er "svært høy". Folk rådes til å begrense opphold i disse områdene, og mennesker med luftplager, astma og andre sykdommer bør unngå å oppholde seg her.

Store deler av Nord-Jæren er i rød sone for luftkvalitet, som betegnes som "høy forurensning". Ifølge Folkehelseinstituttet kan aktivitet utendørs under høy luftforurensning utgjøre en helserisiko. Risikoen er størst for astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer, men luftveisirritasjoner og ubehag kan også forekomme hos friske personer.

Kommuneoverlege i Sola, Pernille Hegre Sørensen, henviser til rådene fra miljødirektoratet. På rødt nivå er anbefalingen at utendørsaktivitet anbefales for de fleste. Gravide og barn med luftveissymptomer bør begrense oppholdstiden i de mest forurensede områdene. Personer med alvorlig hjerte-karsykdom, alvorlig lungesykdom, eller som opplever forverring av sin astma bør redusere høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede oppholdsstedene. Det samme gjelder for ellers friske som har luftveissymptomer (f.eks. hoste eller sår hals).

Gravide og barn behøver ikke generelt å rådes til å holde seg inne.

På kartet hos miljødirektoratet ser det ut som at det først og fremst predikeres rødt nivå i Sola mellom kl 15 og 19.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken