Gå til sidens hovedinnhold

Meldeplikten for arrangementer forlenges

Meldeplikten for arrangementer med mer enn 10 deltakere er forlenget til ut mars.

Det melder Sola kommune på sine hjemmesider.

Meldeplikten for arrangementer er vedtatt i den lokale midlertidige forskriften om smitteverntiltak, som 1. mars ble forlenget ut mars.

Hensikten med meldeplikten er å lette kommunens smittesporingsarbeid vesentlig og at kommunen skal kunne gjøre den tilsynsjobben regjeringen har sagt vi skal gjennomføre.

I kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger er det meldeplikt for alle arrangementer med over 10 deltakere. Meldeplikten gjelder arrangementer både utendørs og innendørs, og uansett hvilken type arrangement det dreier seg om.

Dette gjelder også kulturarrangementer, inkludert arrangementer ved kulturinstitusjonene. Også medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende, regnes som arrangementer. Melding sendes til den kommunen hvor arrangementet skal finne sted.

Arrangøren er ansvarlig for å melde fra om arrangementet senest fem dager før det finner sted. Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen, også den som stiller boligen sin til rådighet.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre dette.

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Nasjonal skjenkestopp er klokken 22.00. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat, også ved arrangementer.

Kommentarer til denne saken