Motstridende meldinger om vareutvalget i Norge

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har fått rapport fra SIFO om vareutvalget i Norge. Den harmonerer ikke helt med en undersøkelse gjort av Menon på vegne av Norgesgruppen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har fått rapport fra SIFO om vareutvalget i Norge. Den harmonerer ikke helt med en undersøkelse gjort av Menon på vegne av Norgesgruppen. Foto:

Utvalget av ferske varer som fisk, kjøtt, frukt og grønt er bedre i Norge enn i Sverige, viser en ny rapport fra Menon Economics. Dette står i kontrast til rapporten fra SIFO, som viser at vi har høyere priser og mindre utvalg av dagligvarer.

DEL

MAT: – Dette bekrefter at Norge har høyere priser og mindre utvalg av dagligvarer enn våre naboland. Vi er et tynt befolket land med store avstander, og det er nok noe av forklaringen på hvorfor det er sånn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, om rapporten fra SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet fikk i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å lage en rapport der de undersøker butikkstruktur, vareutvalg og priser i norske butikker, og sammenlikner dette med andre land.

SIFO har nå overlevert rapporten, der de sammenligner norske, svenske og nederlandske butikker. De har også undersøkt regionale forskjeller i Norge.

Resultatene viser at vareutvalget er bedre og prisene lavere i svenske dagligvarebutikker, men utvalget av varer vokser raskere i Norge.

– Samtidig har vi et dagligvaremarked som domineres av noen få aktører, noe som øker risikoen for at det ikke blir nok konkurranse i markedet, med høyere priser, dårligere utvalg og mindre innovasjon som konsekvens, sier Røe Isaksen.

Bransjeorganisasjon uenig i hovedkonklusjonen til SIFO

Rapporten fra Menon er utarbeidet på oppdrag fra NorgesGruppen. Forskjeller i bosettingsmønsker og butikkstruktur gjør at de store norske butikkene er mindre enn de største svenske grensebutikkene som nordmenn ofte handler i, ifølge rapporten.

- Rapporten fra Menon gir etter vår mening et bedre og mer korrekt bilde av vareutvalget i Norge og Sverige. Eksempelvis er frukt og grønt utelatt av SIFOs undersøkelse – og det er nettopp en varegruppe som ifølge Menon har bedre utvalg i Norge enn i sammenlignbare svenske butikker, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- tjenestenæringen i Norge,

-Den gjennomsnittlige dagligvarebutikken i Sverige er rundt dobbelt så stor i Sverige som i Norge. Skulle vi hatt like store dagligvarebutikker i Norge som i Sverige, hadde man, ifølge Menons beregninger, måttet legge ned over 900 butikker. Det hadde gått ut over både konkurransen mellom butikkene lokalt, og i verste fall bosettingen i mange små distrikter, sier Størksen.

Bedre utvalg i Sverige, raskest vekst i Norge

Sammenlignet med Sverige og Nederland viser undersøkelsen av vareutvalget i en norsk gjennomsnittsbutikk er på 60,9 prosent av en svensk butikk og 66 prosent av en nederlandsk butikk. Dersom butikker av noenlunde lik størrelse sammenliknes er forskjellene i vareutvalget mindre.

– Mye av forskjellene i vareutvalg kan sannsynligvis forklares gjennom forskjeller i butikkstruktur. I Norge har vi mange flere mindre butikker enn i Sverige og Nederland. Utvalget i butikkene er heller ikke identisk, så det reelle utvalget som vi har tilgang til i Norge er større enn det som finnes i hver enkelt butikk, sier næringsminister Røe Isaksen.

Både SIFO og Menon viser at vareutvalget i Norge blir stadig bedre.

-Konkurransen om kundens gunst handler også om å ha et godt utvalg. Her går utviklingen riktig vei. Ifølge SIFO er det høyere vekst i dagligvaremarkedet i Norge enn i Sverige og Nederland. Dette bekreftes av Menon, som peker på at det er bare 4 prosent færre varelinjer i Norge enn i sammenlignbare svenske butikker. Det er en nedgang fra 7 prosent i 2016. Utvalget øker, på tross av at antall leverandører av mat og drikke er hele 59 prosent større i Sverige enn i Norge, sier Størksen.

Regjeringen jobber med flere tiltak

Regjeringen har allerede styrket håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen, og Konkurransetilsynet fikk 6,5 millioner kroner i økt bevilgning i revidert nasjonalbudsjett til dette arbeidet.

– Vi vil oversende et forslag til en ny lov om god handelsskikk til Stortinget i 2019, og vi vil legge frem en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet i løpet av våren 2020. En kartlegging av forbrukernes situasjon, slik SIFOs rapport gjør, er et viktig bidrag i dette arbeidet, sier næringsministeren.

Artikkeltags