Det er utrolig spennende og et stort ansvar å sitte i programkomiteen. Nåværende program er bra, men verden har endret seg siden 2017, så da må også politikken endre seg. Vi må derfor utvikle politikken vår, men velgerne vil absolutt kjenne igjen partiet i det nye programmet som nå utvikles, sier Margrete Dysjaland, som har fått en nøkkelrolle i Frp.

Hun er valgt inn i Frp-utvalget som skal meisle ut forslag til nytt partiprogram. Utvalget ledes av partiets nestleder Sylvi Listhaug.

Fremskrittspartiet er nå i gang med å utarbeide nytt partiprogram til stortingsvalget neste høst. Det er programkomiteen som utarbeider forslaget som skal vedtas på landsmøtet til våren.

- Spennende diskusjoner

Dysjaland er en av ni som er valgt til å sitte i utvalget.

– Vi skal være partiet til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep. Vi skal fortsatt være med å løse hverdagsutfordringene til folk flest. Dette har alltid vært en del av sjelen vår, sier hun.

I tre dager har Margrete og hennes åtte utvalgskollegaer vært samlet til arbeidsmøte i Trandal i Møre og Romsdal for å gå gjennom hele programmet.

– Vi har hatt mange spennende diskusjoner, og vi legger opp til at partiets organer skal få debattere ulike temaer. Vi er opptatt av å skape engasjement i partiet.

Oppgradering og utbygging av veinettet i Norge er en prioritet.

– Da vi satt i regjering sørget vi for å øke samferdselsbudsjettet med over 70 prosent. Å fortsette jobben med å bedre infrastrukturen og bygge ut veinettet er viktig.

Sykehuskøer, medisinproduksjon og Mattilsynet

Men også næringsutvikling, helse og velferdstjenestene står høyt oppe på listen.

– Vi må sikre rammevilkårene slik at folk kan bo og stimulere til næringsutvikling og verdiskapning i hele landet, bekjempe sykehuskøer og sikre alle et godt helse- og eldretilbud uansett hvor de bor. Det skal ikke være postadressen din som avgjør om du får en god, trygg og verdig eldreomsorg, eller ikke.

Hun mener den krevende tiden verden er i gjør at vi må tenke nytt, for eksempel om medisin.

– Der er vi blitt avhengige av land langt unna, også autoritære land. Det er kanskje på tide at vi produserer noen av de viktigste medisinene her i landet, eller i land i nærheten.

I tillegg sier Margrete Dysjaland at hun er spesielt opptatt av Mattilsynet og fokus på kvalitetssikring både for bøndene, forbrukerne og de ansatte i tilsynet.

– Vindkraft er også et brennhett tema i flere steder av landet, med stor motstand i partiet mot vindturbiner og rasering av flott norsk natur.

Frps programkomité ledes av partiets 1. nestleder Sylvi Listhaug. Med seg i utvalgt har hun Liv Gustavsen, Truls Gihlemoen, Bjørn-Kristian Svendsrud, Dagfinn Olsen, Eivind Stene, Margrete Dysjaland, Frode Hestnes, Hans Andreas Limi.