Mandag skal politikerne vedta lokal koronaforskrift for Sola: Tiltakene kan bli ytterligere skjerpet dersom smitteutviklingen fortsetter

Smittetallene på Nord-Jæren er økende. Med en forskrift som gjelder lokale begrensninger håper kommunen å beholde kontrollen på smitteutviklingen.